Fandom

Space Wiki

Pronunciation of asteroid names

642pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

This page alphabetically lists the first thousand asteroids to be numbered, which are mostly in the main belt.

For the minor planets of the outer solar system, see:

Contents

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top of pageSee alsoExternal links

List of first 1000 asteroids

A

Name Pronunciation Source Adjective Pronunciation
677 Aaltje /ˈaːl.tʲə/
864 Aase /ˈɒ.sə/
456 Abnoba /æb.ˈno.bə/ Celtic Abnōbā
151 Abundantia /ˌæ.bən.ˈdan.ti.ə/
829 Academia /ˌæ.kə.ˈdi.mi.ə/
588 Achilles /ə.ˈkɪ.liz/ Greek Αχιλλεύς Achillean /ə.ˈkɪ.li.ən/
523 Ada /ˈei.də/
330 Adalberta
525 Adelaide /ˈæ.də.leid/
812 Adele /ə.ˈdɛl/
647 Adelgunde
276 Adelheid /ˈa.dl̩.hait/
229 Adelinda
145 Adeona
398 Admete /æd.ˈmi.ti/ Greek Αδμήτη
608 Adolfine
268 Adorea /ə.ˈdɔ.ɹi.ə/ Latin Adōrea Adorian /ə.ˈdɔ.ɹi.ɪn/
239 Adrastea /ˌæ.dɹə.ˈsti.ə/ Greek Αδράστεια Adrastean
143 Adria /ˈei.dɹi.ə/
820 Adriana /ˌei.dɹi.ˈæ.nə/
91 Aegina /ə.ˈʤai.nə/ Greek Αίγινα Aeginetan /ˌi.ʤə.ˈni.tən/
96 Aegle /ˈi.ɡli/ Greek Αίγλη
159 Aemilia /ə.ˈmi.li.ə/ Latin Æmilia Aemilian /ə.ˈmi.li.ɪn/
396 Aeolia /i.ˈɔː.li.ə/ Greek Αιολία Aeolian /i.ˈɔː.li.ɪn/
369 Aëria /e.ˈɛ.ɹi.ə/ Latin Āerius
446 Aeternitas /i.ˈtɝ.nɪ.təs/
132 Aethra /ˈi.θɹə/ Greek Αίθρα
911 Agamemnon /ˌæ.ɡə.ˈmɪm.nɑn/ Greek Αγαμέμνων Agamemnonian /ˌæ.ɡə.mɪm.ˈno.ni.ɪn/
228 Agathe /a.ˈɡɑ.tə/
47 Aglaja /ə.ˈɡlai.ə/ Greek Αγλαΐα Aglajan /ə.ˈɡlai.ən/
641 Agnes /ˈæɡ.nɪs/
847 Agnia
645 Agrippina /ˌæ.ɡɹɪ.ˈpai.nə/
744 Aguntina
950 Ahrensa
861 Aïda /a.ˈi.də/
978 Aidamina
738 Alagasta
702 Alauda /ə.ˈlɔː.də/
719 Albert /ˈæl.bɝt/
465 Alekto /ə.ˈlɛk.to/ Greek Αληκτώ
418 Alemannia /ˌa.lə.ˈma.ni.ə/
259 Aletheia /ˌæ.lə.ˈθi.ə/
54 Alexandra /ˌa.lɛ.ˈksan.dɹə/
929 Algunde
291 Alice /ˈæ.lɪs/
887 Alinda
266 Aline /ə.ˈlin/?, /ˈa.lin/?
124 Alkeste /æl.ˈkɛs.ti/
82 Alkmene /ælk.ˈmi.ni/ Greek Αλκμήνη
457 Alleghenia /ˌæ.lə.ˈɡɪ.ni.ə/
390 Alma /ˈal.mə/
925 Alphonsina
971 Alsatia /æl.ˈsei.ʃə/ Alsatian /æl.ˈsei.ʃɪn/
955 Alstede
119 Althaea /æl.ˈθi.ə/ Greek Αλθαία
850 Altona
650 Amalasuntha /ˌæ.mə.lə.ˈsʌn.θə/
284 Amalia /ˌa.mə.ˈli.ə/
113 Amalthea /ˌæ.ml̩.ˈθi.ə/ Greek Αμάλθεια
725 Amanda /ə.ˈmæn.də/
193 Ambrosia /æm.ˈbɹo.ʒə/ Greek Αμβροσίη
986 Amelia /ə.ˈmi.li.ə/
916 America /ə.ˈmɛ.ɹɪ.kə/
516 Amherstia /æm.ˈhɝ.sti.ə/
367 Amicitia /ˌæ.mɪ.ˈsɪ.ti.ə/ Latin amīcitia Amicitian /ˌæ.mɪ.ˈsɪ.ti.ɪn/
871 Amneris
198 Ampella /æm.ˈpɛ.lə/ < Greek Αμπελος
29 Amphitrite /ˌæm.fɪ.ˈtɹai.ti/ Greek Αμφιτρίτη
980 Anacostia /ˌæ.nə.ˈkɑ.sti.ə/ Anacostian /ˌæ.nə.ˈkɑ.sti.ɪn/
270 Anahita
824 Anastasia /ˌæ.nə.ˈstei.ʒə/ Anastasian /ˌæ.nə.ˈstei.ʒɪn/
175 Andromache /æn.ˈdɹɑ.mə.ki/ Greek Ανδρομάχη
965 Angelica /æn.ˈʤɛ.lɪ.kə/
64 Angelina /ˌæn.ʤə.ˈli.nə/
791 Ani /ˈa.ni/
265 Anna /ˈæ.nə/
910 Anneliese /ˈæ.nə.lis/
817 Annika
129 Antigone /æn.ˈtɪ.ɡə.ni/ Greek Αντιγόνη
651 Antikleia /ˌæn.tɪ.ˈklai.ə/ Greek Αντίκλεια
90 Antiope /æn.ˈtai.ə.pi/ Greek Αντιόπη
272 Antonia /æn.ˈto.ni.ə/
358 Apollonia /ˌæ.pə.ˈlo.ni.ə/ Greek Απολλώνιος Apollonian /ˌæ.pə.ˈlo.ni.ɪn/
988 Appella /ə.ˈpɛ.lə/
387 Aquitania /ˌæ.kwɪ.ˈtei.ni.ə/
849 Ara /ˈa.ɹə/
841 Arabella
407 Arachne /ə.ˈɹæk.ni/ Greek Αράχνη
973 Aralia /ə.ˈɹei.li.ə/
394 Arduina
737 Arequipa /ˌa.ɹə.ˈki.pə/
197 Arete /ə.ˈɹɛ.ti/ Greek Αρήτη
95 Arethusa /ˌa.ɹə.ˈθu.zə/ Greek Αρέθουσα
469 Argentina /ˌaɹ.ʤɛn.ˈti.nə/
43 Ariadne /ˌa.ɹi.ˈæd.ni/ Greek Αριάδνη
793 Arizona /ˌɛ.ɹi.ˈzo.nə/
780 Armenia /aɹ.ˈmi.ni.ə/
514 Armida
774 Armor /ˈaɹ.mɝ/
959 Arne /ˈaɹ.ni/ Greek Άρνη
404 Arsinoë /aɹ.ˈsɪ.no.i/ Greek Αρσινόη
105 Artemis /ˈaɹ.tə.mɪs/ Greek Άρτεμις Artemisian /ˌaɹ.tə.ˈmi.ʒɪn/
214 Aschera
67 Asia /ˈei.ʒə/ also /ˈei.ʃi.ə/ Greek Ασία
962 Aslög
409 Aspasia /ə.ˈspei.ʒə/
958 Asplinda
246 Asporina
672 Astarte /ə.ˈstaɹ.ti/
658 Asteria /ə.ˈsti.ɹi.ə/ Greek Αστερία
233 Asterope /ə.ˈstɛ.ɹə.pi/ Greek Αστερόπη
5 Astraea /ə.ˈstɹi.ə/ Greek Αστραία Astraean
152 Atala
36 Atalante /ˌæ.tə.ˈlæn.ti/ Greek Αταλάντη
111 Ate /ˈei.ti/ Greek Άτη
515 Athalia /ˌæ.θə.ˈlai.ə/
230 Athamantis /ˌæ.θə.ˈmæn.tɪs/
730 Athanasia /ˌæ.θə.ˈnei.ʒə/
881 Athene /ə.ˈθi.ni/ Greek Αθηνά Athenean, Athenian /ə.ˈθi.ni.ɪn/ or /ˌæ.θə.ˈni.ɪn/
161 Athor /ˈæ.θɔɹ/
810 Atossa
273 Atropos /ˈæ.tɹə.pɑs/
254 Augusta /ɔ.ˈɡʌ.stə/
700 Auravictrix /ˌɔ.ɹə.ˈvɪk.tɹɪks/
419 Aurelia /ɔ.ˈɹi.li.ə/
94 Aurora /ə.ˈɹɔ.ɹə/ Aurorean /ə.ˈɹɔ.ɹi.ɪn/
63 Ausonia /ɔ.ˈso.niə/
136 Austria /ˈɔs.tɹi.ə/

B

856 Backlunda
333 Badenia
770 Bali /ˈbɑ.li/
324 Bamberga /bæm.ˈbɝ.ɡə/?
597 Bandusia /bæn.ˈdu.ʒə/?
298 Baptistina /ˌbæp.tɪ.ˈsti.nə/
234 Barbara /ˈbaɹ.bɝ̆.ə/
945 Barcelona /ˌbaɹ.sɛ.ˈlo.nə/
819 Barnardiana
441 Bathilde
592 Bathseba /bæt.ˈsi.bə/
172 Baucis /ˈbɔ.sɪs/ Baucidian /bɔ.ˈsɪ.di.ɪn/
813 Baumeia
301 Bavaria /bə.ˈvɛ.ɹi.ə/
656 Beagle /ˈbi.ɡɫ̩/
83 Beatrix /ˈbi.ə.tɹɪks/ or /ˈbei.ə.tɹɪks/
943 Begonia /bə.ˈɡo.ɲə/
178 Belisana
695 Bella /ˈbɛ.lə/
28 Bellona /bə.ˈlo.nə/ Latin Bellōna
734 Benda /ˈbɛn.də/
976 Benjamina
863 Benkoela /bɛn.ˈku.lə/
776 Berbericia
653 Berenike /ˌbɝ.ə.ˈnai.ki/
716 Berkeley /ˈbɝk.li/
629 Bernardina /ˌbɝ.nə.ˈdi.nə/
422 Berolina /ˌbɝ.ə.ˈlai.nə/?
154 Bertha /ˈbɝ.θə/
420 Bertholda
937 Bethgea /ˈbɛt.ɡi.ə/
250 Bettina /bɛ.ˈti.nə/
218 Bianca /bi.ˈaŋ.kə/
585 Bilkis /ˈbɪl.kɪs/
960 Birgit /ˈbiɹ.jɪt/
998 Bodea /ˈbo.di.ə/
371 Bohemia /bo.ˈhi.mi.ə/
720 Bohlinia
712 Boliviana /bə.ˌlɪ.vi.ˈæ.nə/
767 Bondia
361 Bononia /bə.ˈno.ni.ə/
741 Botolphia
859 Bouzaréah
640 Brambilla
606 Brangäne
293 Brasilia /bɹə.ˈzɪ.li.ə/
786 Bredichina
761 Brendelia
450 Brigitta /bɹɪ.ˈɡi.tə/?
655 Briseïs /bɹai.ˈsi.ɪs/ Greek Βρισηίς Briseidian /ˌbɹai.si.ˈɪ.di.ɪn/
521 Brixia /ˈbɹɪ.ksi.ə/ Latin Brixia Brixian /ˈbɹɪ.ksi.ɪn/
455 Bruchsalia
323 Brucia /ˈbɹu.ʃi.ə/
290 Bruna
123 Brunhild /ˈbɹun.hɪlt/ (German, /ˈbʀun.hɪlt͈/)
901 Brunsia
908 Buda /ˈbu.də/
338 Budrosa
384 Burdigala
374 Burgundia /bɝ.ˈɡʌn.di.ə/ Burgundian /bɝ.ˈɡʌn.di.ɪn/
834 Burnhamia
199 Byblis /ˈbɪb.lɪs/ Greek Βυβλίς Byblian /ˈbɪb.li.ɪn/

C

297 Caecilia /sɪ.ˈsɪ.li.ə/
952 Caia /ˈkai.ə/
341 California /ˌkæ.lɪ.ˈfɔɹ.ni.ə/
957 Camelia /kə.ˈmi.li.ə/
107 Camilla /kə.ˈmɪ.lə/
377 Campania /kam.ˈpa.ɲə/
740 Cantabia /kæn.ˈtei.bi.ə/
479 Caprera /kə.ˈpɹɛ.ɹə/
491 Carina /kə.ˈɹai.nə/
360 Carlova /kaɹ.ˈlo.və/
558 Carmen /ˈkaɹ.mɛn/
671 Carnegia /kaɹ.ˈnei.ɡi.ə/
235 Carolina /ˌkɛ.ɹə.ˈlai.nə/
505 Cava /ˈka.və/
186 Celuta
513 Centesima /sɛn.ˈtɛ.sɪ.mə/
807 Ceraskia
1 Ceres /ˈsi.ɹiz/ Latin Cerēs Cererian /sə.ˈɹi.ɹi.ɪn/
313 Chaldaea /kæl.ˈdi.ə/
627 Charis /ˈka.ɹɪn/ Greek Χάρις Charitian /kə.ˈɹɪ.ʃn̩/
543 Charlotte /ˈʃaɹ.lət/
388 Charybdis /kə.ˈɹɪb.dɪs/ Greek Χάρυβδις Charybdian /kə.ˈɹɪb.di.ɪn/
568 Cheruskia
334 Chicago /ʃɪ.ˈka.ɡo/ Chicagoan /ʃɪ.ˈka.ɡo.ɪn/
623 Chimaera /kɪ.ˈmi.ɹə/ Greek Χίμαιρα Chimaerian /kɪ.ˈmi.ɹi.ɪn/
402 Chloë /ˈklo.i/ Greek Χλόη
410 Chloris /ˈklɔ.ɹɪs/ Greek Χλώρις Chloridian /klɔ.ˈɹɪ.di.ɪn/
938 Chlosinde
628 Christine /kɹɪ.ˈstin/
202 Chryseïs /kɹai.ˈsi.ɪs/ Greek Χρυσηίς Chryseidian /ˌkɹai.si.ˈɪ.di.ɪn/
637 Chrysothemis /kɹɪ.ˈsɑ.θə.mɪs/ Greek Χρυσόθεμις
34 Circe /ˈsɝ.si/ Greek Κίρκη Circean /sɝ.ˈsi.ɪn/
642 Clara /ˈkla.ɹə/ or /ˈklɛ.ɹə/
302 Clarissa /klə.ˈɹɪ.sə/
311 Claudia /ˈklɔ.di.ə/
252 Clementina /ˌklɛ.mən.ˈtai.nə/
935 Clivia /ˈklai.vi.ə/
661 Cloelia /ˈkli.li.ə/ Latin Cloelia Cloelian /ˈkli.li.ɪn/
282 Clorinde /klɔ.ˈɹɪn.di/?
237 Coelestina /sɪ.ˈlɛ.stɪ.nə/
972 Cohnia /ˈko.ni.ə/
327 Columbia /kə.ˈlʌm.bi.ə/
489 Comacina /ˌko.mə.ˈʧi.nə/
58 Concordia /kɑn.ˈkɔɹ.di.ə/
315 Constantia /kɑn.ˈstæn.ʃə/
815 Coppelia /ko.ˈpe.li.ə/
504 Cora /ˈkɔ.ɹə/
365 Corduba /ˈkɔɹ.dʊ.bə/
425 Cornelia /kɔɹ.ˈni.li.ə/
915 Cosette /kɔ.ˈzɛt/
644 Cosima /ˈko.zɪ.mə/?
486 Cremona /kɹɪ.ˈmo.nə/
660 Crescentia /kɹɛ.ˈsɛn.ʧə/
589 Croatia /kɹo.ˈei.ʃə/
763 Cupido /kju.ˈpai.do/ Latin Cupīdo Cupidinian /ˌkju.pɪ.ˈdɪ.ni.ɪn/
403 Cyane /ˈsai.ə.ni/ Greek Κυανή Cyanean /sai.ˈei.ni.ɪn/
65 Cybele /ˈsɪ.bə.li/ Greek Κυβέλη Cybelean /ˌsɪ.bə.ˈli.ɪn/?
133 Cyrene /sai.ˈɹi.ni/ Greek Κυρήνη Cyrenian, Cyrenean /sai.ˈɹi.ni.ɪn/, /ˌsai.ɹɪ.ˈni.ɪn/

D

61 Danaë /ˈdæ.ne.i/ Greek Δανάη
41 Daphne /ˈdæf.ni/ Greek Δάφνη Daphnean /ˈdæf.ni.ɪn/
511 Davida /də.ˈvi.də/? Davidian /də.ˈvɪ.di.ɪn/
541 Deborah /ˈdɛ.bɹə/
157 Dejanira /ˌdi.ə.ˈnai.ɹə/
184 Dejopeja /ˌdi.ə.ˈpi.ə/??
395 Delia /ˈdi.li.ə/ Greek Δήλιος Delian /ˈdi.li.ɪn/
560 Delila /ˈdɪ.lai.lə/
349 Dembowska /dɛm.ˈbo.skə/
667 Denise /dɪ.ˈnis/
666 Desdemona /ˌdɛz.dɪ.ˈmo.nə/
344 Desiderata /dɛ.ˌsɪ.dɛ.ˈɹa.tə/ or /dɛ.ˌsɪ.dɛ.ˈɹei.tə/
337 Devosa
78 Diana /dai.ˈæ.nə/ Latin Diāna
209 Dido /ˈdai.do/ Latin Dīdō, Greek Διδω Didonian /dɪ.ˈdo.ni.ɪn/
99 Dike /ˈdai.ki/ Greek Δίκη
106 Dione /dai.ˈo.ni/ Greek Διώνη Dionean? /ˌdai.ə.ˈni.ɪn/?
423 Diotima /ˌdai.ə.ˈtai.mə/ Latin Diotīma, from Greek
382 Dodona /də.ˈdo.nə/
668 Dora /ˈdɔ.ɹə/
48 Doris /ˈdɔ.ɹɪs/ Greek Δωρίς Dorian /ˈdɔ.ɹi.ɪn/
339 Dorothea /ˌdɔ.ɹə.ˈθi.ə/
620 Drakonia /dɹə.ˈko.ni.ə/
263 Dresda /ˈdɹɛz.də/
400 Ducrosa
564 Dudu /du.du/ (ambivalent stress)
571 Dulcinea /ˌdʌɫ.sɪ.ˈni.ə/
200 Dynamene /dai.ˈnæ.mɪ.ni/ Greek Δυναμένη

E

60 Echo /ˈɛ.ko/ Greek Ηχώ Echoan? /ɛ.ˈko.ɪn/
413 Edburga
673 Edda /ˈɛ.də/
742 Edisona /ˌɛ.dɪ.ˈso.nə/ Edisonian /ˌɛ.dɪ.ˈso.ni.ɪn/
517 Edith /ˈi.dɪθ/
445 Edna /ˈɛd.nə/
340 Eduarda /ɛ.ˈdwaɹ.də/
13 Egeria /ɛ.ˈʤi.ɹi.ə/ Latin Ēgeria Egerian /ɛ.ˈʤi.ɹi.ɪn/
442 Eichsfeldia
694 Ekard
858 El Djezaïr
130 Elektra /ɛ.ˈlɛk.tɹə/ Greek Ηλέκτρα
354 Eleonora /ˌɛ.li.ə.ˈnɔ.ɹə/
567 Eleutheria /ˌɛl.ju.ˈθi.ɹi.ə/
618 Elfriede
956 Elisa /ɛ.ˈli.zə/
412 Elisabetha /ɛ.ˌlɪ.zə.ˈbi.θə/ Elisabethan /ɛ.ˌlɪ.zə.ˈbi.θɪn/
435 Ella /ˈɛ.lə/
616 Elly /ˈɛ.li/
59 Elpis /ˈɛl.pɪs/ Greek Ελπίς Elpidian /ɛl.ˈpɪ.di.ɪn/
182 Elsa /ˈɛl.zə/
277 Elvira /ɛl.ˈvai.ɹə/
576 Emanuela
481 Emita
283 Emma /ˈɛ.mə/
342 Endymion /ɛn.ˈdɪ.mi.ən/ Greek Ενδυμίων
221 Eos /ˈi.os/ Greek Ηώς
802 Epyaxa
62 Erato /ɛ.ˈɹei.to/ Greek Ερᾱτώ
894 Erda /ˈɛɹ.də/
718 Erida
163 Erigone /ə.ˈɹɪ.ɡə.ni/ Greek Ηριγόνη
636 Erika /ˈɛ.ɹɪ.kə/
462 Eriphyla /ˌɛ.ɹɪ.ˈfai.lə/ Greek Εριφύλη
705 Erminia
406 Erna
698 Ernestina /ˌɛɹ.nɛ.ˈsti.nə/
433 Eros /ˈi.ɹos/ Greek Έρως Erotian /i.ˈɹo.ʃɪn/
889 Erynia
622 Esther /ˈɛs.tɝ/
331 Etheridgea
181 Eucharis /ˈju.kə.ɹɪs/ Greek Ευκαρις
217 Eudora /ju.ˈdɔ.ɹə/ Greek Ευδώρη
45 Eugenia /ju.ˈʤi.ni.ə/ Greek Ευγένεια, Ευγενία
743 Eugenisis /ju.ˈʤɛ.nɪ.sɪs/
247 Eukrate /ju.ˈkɹei.ti/? Greek Ευκρᾱτη?
495 Eulalia /ju.ˈlei.li.ə/ Greek Εύλαλος
185 Eunike /ˈju.nɪ.ki/ Greek Ευνίκη
15 Eunomia /ju.ˈno.mi.ə/ Greek Ευνομία
630 Euphemia /ju.ˈfi.mi.ə/ Greek Ευφημία
31 Euphrosyne /ju.ˈfɹɑ.sɪ.ni/ Greek Ευφροσύνη
52 Europa /ju.ˈɹo.pə/ Greek Ευρώπη
527 Euryanthe /ˌju.ɹi.ˈæn.θi/
75 Eurydike /ju.ˈɹɪ.dɪ.ki/ Greek Ευρυδίκη
195 Eurykleia /ˌju.ɹɪ.ˈklai.ə/ Greek Ευρύκλεια
79 Eurynome /ju.ˈɹɪ.nə.mi/ Greek Ευρυνόμη
27 Euterpe /ju.ˈtɝ.pi/ Greek Ευτέρπη Euterpean /ju.ˈtɝ.pi.ɪn/
164 Eva /ˈi.və/
503 Evelyn /ˈɛ.və.lɪn/

F

751 Faïna /ˈfai.nə/
408 Fama /ˈfæ.mə/?
821 Fanny /ˈfæ.ni/
866 Fatme
294 Felicia /fɛ.ˈli.ʃə/
109 Felicitas /fɛ.ˈlɪ.sɪ.təs/?
72 Feronia /fɛ.ˈɹo.ni.ə/?
524 Fidelio /fɪ.ˈde.li.o/
37 Fides /ˈfai.diz/
380 Fiducia /fai.ˈdu.ʃə/
795 Fini
8 Flora /ˈflɔ.ɹə/ Latin Flōra Florian /ˈflɔ.ɹi.ɪn/
321 Florentina /ˌflɔ.ɹɛn.ˈti.nə/
19 Fortuna /fɔɹ.ˈt(j)u.nə/
982 Franklina
862 Franzia /ˈfɹæn.ʦi.ə/
520 Franziska /fɹæn.ˈʦɪs.kə/
309 Fraternitas /fɹə.ˈtɝ.nɪ.təs/?
678 Fredegundis
76 Freia /ˈfɹai.ə/
722 Frieda /ˈfɹi.də/
538 Friederike
77 Frigga /ˈfɹɪ.ɡə/
709 Fringilla /fɹɪn.ˈʤɪ.lə/
854 Frostia
609 Fulvia /ˈfʊl.vi.ə/

G

355 Gabriella /ˌɡæ.bɹi.ˈɛ.lə/
74 Galatea /ˌɡæ.lə.ˈti.ə/ Greek Γαλατεία
427 Galene /ɡə.ˈli.ni/ Greek Γαλήνη
697 Galilea /ˌɡæ.lɪ.ˈle.ə/
148 Gallia /ˈɡæ.li.ə/
180 Garumna /ɡə.ˈɹʌm.nə/
951 Gaspra /ˈɡæs.pɹə/
764 Gedania
680 Genoveva
485 Genua /ˈʤɛ.nu.ə/
376 Geometria /ˌʤi.ə.ˈmɛ.tɹi.ə/
359 Georgia /ˈʤɔɹ.ʤə/
300 Geraldina /ˌʤɛ.ɹɫ̩.ˈdi.nə/
122 Gerda /ˈɡɝ.də/
663 Gerlinde
241 Germania /ʤɝ.ˈmei.ni.ə/
686 Gersuind
710 Gertrud /ˈɡɛɹ.tɹut/ (German, /ˈɡeɐ.tʀut/)
613 Ginevra
352 Gisela
492 Gismonda
857 Glasenappia
288 Glauke /ˈɡlɔ.ki/ Greek Γλαύκη
316 Goberta
305 Gordonia /ɡɔɹ.ˈdo.ni.ə/
681 Gorgo /ˈɡɔɹ.ɡo/ Greek Γοργώ
424 Gratia /ˈɡɹei.ʃə/
984 Gretia
493 Griseldis
496 Gryphia
328 Gudrun /ˈɡʊd.ɹun/
799 Gudula
891 Gunhild
983 Gunila
657 Gunlöd
961 Gunnie
777 Gutemberga /ˈɡu.tn̩.ˌbɝ.ɡə/
806 Gyldénia
444 Gyptis /ˈʤɪp.tɪs/

H

682 Hagar /ˈhæ.ɡɝ/
368 Haidea
518 Halawe /hə.ˈla.wi/
449 Hamburga
452 Hamiltonia /ˌhæ.mɫ̩.ˈto.ni.ə/
723 Hammonia
480 Hansa /ˈhan.sə/
724 Hapag
578 Happelia
40 Harmonia /haɹ.ˈmo.ni.ə/
736 Harvard /ˈhaɹ.vɝd/
362 Havnia
6 Hebe /ˈhi.bi/ Greek ‘Ήβη Hebean
108 Hecuba /ˈhɛ.kju.bə/
207 Hedda /ˈhɛ.də/
476 Hedwig /ˈhɛd.wɪɡ/
325 Heidelberga /ˈhai.dɫ̩.ˌbɝ.ɡə/?
100 Hekate /ˈhɛ.kə.ti/ Greek ‘Εκάτη
624 Hektor /ˈhɛk.tɔɹ/ Greek ‘Έκτωρ
949 Hel /hɛɫ/
699 Hela
101 Helena /ˈhɛ.lɛ.nə/ Greek ‘Ελένη
522 Helga /ˈhɛɫ.ɡə/
895 Helio /ˈhi.li.o/?  ? < Greek ‘Έλειος
967 Helionape
801 Helwerthia
225 Henrietta /ˌhɛn.ɹi.ˈɛ.tə/
826 Henrika
103 Hera /ˈhi.ɹə/ or /ˈhɛ.ɹə/ Greek ‘Ήρα
880 Herba
532 Herculina /ˌhɝ.kju.ˈli.nə/
458 Hercynia /hɝ.ˈsai.ni.ə/?  ? < Greek ‘Έρκυνα
923 Herluga
346 Hermentaria
685 Hermia /ˈhɝ.mi.ə/
121 Hermione /hɝ.ˈmai.ə.ni/ Greek ‘Ερμιόνη
546 Herodias /hə.ˈɹo.di.əs/
206 Hersilia /hɝ.ˈsɪ.li.ə/
135 Hertha /ˈhɝ.θə/
69 Hesperia /hɛs.ˈpi.ɹi.ə/ Greek ‘Εσπερία
46 Hestia /ˈhɛ.sti.ə/ Greek ‘Εστία
944 Hidalgo /hɪ.ˈdæl.ɡo/ (Spanish, /i.ˈð̪al.ɣo/)
996 Hilaritas /hɪ.ˈla.ɹɪ.təs/?
153 Hilda /ˈhɪɫ.də/
684 Hildburg
898 Hildegard /ˈhɪɫ.də.ɡaɹd/
928 Hildrun
426 Hippo /ˈhɪ.po/ Greek ‘Υππώ
692 Hippodamia /ˌhɪ.pə.də.ˈmai.ə/ Greek ‘Υπποδάμεια
706 Hirundo
804 Hispania /hɪ.ˈspæ.ni.ə/
788 Hohensteina
872 Holda
378 Holmia /ˈhɔɫ.mi.ə/
236 Honoria /hə.ˈnɔ.ɹi.ə/
932 Hooveria
805 Hormuthia
260 Huberta /hju.ˈbɝ.tə/?
379 Huenna
434 Hungaria /həŋ.ˈɡɛ.ɹi.ə/
430 Hybris /ˈhai.bɹɪs/ Greek ‘Ύβρις
10 Hygiea /hai.ˈʤi.ə/ Greek ‘Υγίεια
238 Hypatia /hai.ˈpei.ʃə/
587 Hypsipyle /hɪ.ˈpsɪ.pə.li/ Greek ‘Υψιπύλη

I

98 Ianthe /ai.ˈæn.θi/ Greek Ιάνθη
286 Iclea
243 Ida /ˈai.də/ Greek Ίδη
963 Iduberga
176 Iduna
385 Ilmatar /ˈɪɫ.ma.taɹ/
249 Ilse /ˈɪɫ.zə/
919 Ilsebill
979 Ilsewa
926 Imhilde
389 Industria /ɪn.ˈdʌs.tɹi.ə/
391 Ingeborg /ˈɪŋ.ə.bɔɹɡ/
561 Ingwelde
848 Inna
173 Ino /ˈai.no/ Greek Ινώ
704 Interamnia /ˌɪn.tɝ.ˈæm.ni.ə/ Latin Interamna, -ium Interamnian /ˌɪn.tɝ.ˈæm.ni.ɪn/
85 Io /ˈai.o/ Greek Ιώ Ionian /ai.ˈo.ni.ɪn/
509 Iolanda
112 Iphigenia /ˌɪ.fɪ.ʤə.ˈnai.ə/ Greek Ιφιγένεια
794 Irenaea /ˌai.ɹɛ.ˈni.ə/
14 Irene /ai.ˈɹi.ni/
7 Iris /ˈai.ɹɪs/ Greek Ίρις Iridian
177 Irma /ˈɝ.mə/
591 Irmgard
773 Irmintraud
210 Isabella /ˌɪ.zə.ˈbɛ.lə/
364 Isara
939 Isberga
42 Isis /ˈai.sɪs/ Greek Ίσις
190 Ismene /ɪz.ˈmi.ni/ Greek Ισμήνη
211 Isolda /ɪ.ˈzɔɫ.də/
183 Istria /ɪs.ˈtɹi.ə/
477 Italia /ɪ.ˈtæ.li.ə/
918 Itha
497 Iva /ˈai.və/

J

383 Janina
526 Jena /ˈje.nə/
607 Jenny
549 Jessonda
544 Jetta
726 Joëlla /ʤo.ˈɛ.lə/
127 Johanna /ʤo.ˈ(h)æ.nə/
899 Jokaste /ʤə.ˈkæ.sti/ < /jo.ˈkæ.stə/ Greek Ιοκάστη
836 Jole /ˈʤo.li/ < /ˈjo.lə/ Greek Ιόλη
649 Josefa /ʤo.ˈsi.fə/
303 Josephina /ˌʤo.sə.ˈfi.nə/
921 Jovita
652 Jubilatrix /ˌʤu.bɪ.ˈlei.tɹɪks/
948 Jucunda
664 Judith /ˈʤu.dɪθ/
139 Juewa /ʥwei.xwa/
(in Mardarin)
89 Julia /ˈʤu.li.ə/
816 Juliana
3 Juno /ˈʤu.no/   Junonian
269 Justitia /ʤə.ˈstɪ.ʃi.ə/
605 Juvisia

K

22 Kalliope /kə.ˈlai.ə.pə/ Greek Καλλιόπη
204 Kallisto /kə.ˈlɪs.to/ Greek Καλλιστώ
53 Kalypso /kə.ˈlɪp.so/ Greek Καλυπσώ
818 Kapteynia
832 Karin /ˈka.ɹɪn/
781 Kartvelia /kaɹt.ˈvɛ.li.ə/
114 Kassandra /kə.ˈsæn.dɹə/ Greek Κασσάνδρα
646 Kastalia /kæs.ˈtei.li.ə/ Greek Κασταλία
320 Katharina /ˌkæ.tə.ˈɹi.nə/
842 Kerstin
470 Kilia
216 Kleopatra /ˌkli.ə.ˈpæ.tɹə/ Greek Κλεοπάτρα
84 Klio /ˈklai.o/ or /ˈkli.o/ Greek Κλειώ
97 Klotho /ˈklo.θo/ Greek Κλωθώ
583 Klotilde /klɔ.ˈtɪɫ.də/
104 Klymene /ˈklɪ.mə.ni/ Greek Κλυμένη
179 Klytaemnestra /ˌklai.tɛm.ˈnɛ.stɹə/ Greek Κλυταιμνήστρα
73 Klytia /ˈklɪ.ti.ə/ Greek Κλυτία
191 Kolga /ˈkɔɫ.ɡə/
940 Kordula
158 Koronis /kɔ.ˈɹo.nɪs/ Greek Κορωνίς
867 Kovacia
548 Kressida /ˈkɹɛ.sɪ.də/
800 Kressmannia
488 Kreusa /kɹei.ˈu.sə/ Greek Κρέουσα
242 Kriemhild /ˈkɹim.hɪɫt/ (German, /ˈkʀim.hɪlt͈/)
553 Kundry
936 Kunigunde
669 Kypria /ˈkɪ.pɹi.ə/?
570 Kythera /kɪ.ˈθi.ɹə/

L

336 Lacadiera
120 Lachesis /ˈlæ.kə.sɪs/ Greek Λάχεσις
208 Lacrimosa /ˌlæ.kɹɪ.ˈmo.zə/
39 Laetitia /lə.ˈti.ʃə/
822 Lalage /ˈlæ.lə.ʤi/
187 Lamberta
248 Lameia /ˈlei.mi.ə/ Greek Λάμια
393 Lampetia /læm.ˈpi.ʃə/ Greek Λαμπετίη
683 Lanzia
507 Laodica /lei.ˈo.dɪ.kə/ Greek Λαοδίκη
639 Latona /lə.ˈto.nə/
467 Laura /ˈlɑ.ɹə/
162 Laurentia /lɔ.ˈɹɛn.ʃə/
38 Leda /ˈli.də/ Greek Λήδα
691 Lehigh /ˈli.hai/
789 Lena /ˈli.nə/
969 Leocadia
319 Leona /li.ˈo.nə/
728 Leonisis
696 Leonora /ˌli.ə.ˈnɔ.ɹə/
844 Leontina
893 Leopoldina
68 Leto /ˈli.to/ Greek Λητώ
35 Leukothea /lu.ˈkɑ.θi.ə/ Greek Λευκοθέα
954 Li /li/
771 Libera /ˈlɪ.bə.ɹə/
125 Liberatrix /ˌlɪ.bə.ˈɹei.tɹɪks/?
264 Libussa
356 Liguria /lai.ˈɡʊ.ɹi.ə/
213 Lilaea /lai.ˈli.ə/
756 Lilliana
468 Lina /ˈli.nə/
828 Lindemannia
974 Lioba
846 Lipperta
414 Liriope /lɪ.ˈɹai.ə.pi/
463 Lola /ˈlɔ.lə/
117 Lomia
165 Loreley /ˈlɔ.ɹə.lai/
429 Lotis /ˈlo.tɪs/ Greek Λωτίς
868 Lova
222 Lucia /ˈlu.ʃə/
146 Lucina /lu.ˈsai.nə/
281 Lucretia /lu.ˈkɹi.ʃə/
675 Ludmilla /lud.ˈmɪ.lə/
292 Ludovica /ˌlu.də.ˈvi.kə/
599 Luisa /lu.ˈi.zə/
141 Lumen /ˈlu.mn̩/
775 Lumière /ˈlu.mi.ɛɹ/
809 Lundia /ˈlʌn.di.ə/
713 Luscinia /lu.ˈsɪ.ni.ə/?
21 Lutetia /lu.ˈti.ʃə/
110 Lydia /ˈlɪ.di.ə/
917 Lyka /ˈlai.kə/?
897 Lysistrata /ˌlɪ.sɪ.ˈstɹa.tə/ or /lai.ˈsɪs.tɹə.tə/

M

510 Mabella
318 Magdalena /ˌmæɡ.də.ˈlei.nə/
66 Maja /ˈmai.ə/? Greek Μαία
754 Malabar /ˈmæ.lə.baɹ/
749 Malzovia
758 Mancunia /mæn.ˈkju.ni.ə/
739 Mandeville /ˈmæn.də.vɪɫ/
870 Manto /ˈmæn.to/ Greek Μαντώ
565 Marbachia
310 Margarita /ˌmaɹ.ɡə.ˈɹi.tə/
735 Marghanna /maɹɡ.ˈhæ.nə/
170 Maria /mə.ˈɹi.ə/
602 Marianna /ˌma.ɹi.ˈa.nə/
506 Marion /ˈma.ɹi.ən/
912 Maritima /ˌma.ɹɪ.ˈtai.mə/
746 Marlu
711 Marmulla
205 Martha /ˈmaɹ.θə/
981 Martina /maɹ.ˈti.nə/
20 Massalia /mə.ˈsæ.li.ə/
760 Massinga
454 Mathesis /ˈmæ.θɪ.sɪs/ or /mə.ˈθi.sɪs/
253 Mathilde /mə.ˈtɪɫ.də/
883 Matterania
765 Mattiaca
745 Mauritia /mɔ.ˈɹi.ʃə/
348 May /mei/
991 McDonalda
873 Mechthild
212 Medea /mɛ.ˈdi.ə/ Greek Μήδεια
149 Medusa /mɛ.ˈdu.sə/ Greek Μέδουσα
464 Megaira /mɛ.ˈʤi.ɹə/ Greek Μέγαιρα
688 Melanie /ˈmɛ.lə.ni/
56 Melete /ˈmɛ.lə.ti/ Greek Μελέτη
137 Meliboea /ˌmɛ.lɪ.ˈbi.ə/ Greek Μελίβοια
676 Melitta /mɛ.ˈlɪ.tə/
869 Mellena
18 Melpomene /mɛl.ˈpɑ.mə.ni/ Greek Μελπομένη
373 Melusina
188 Menippe /mɛ.ˈnɪ.pi/ Greek Μενίππη
536 Merapi /mɝ.ˈa.pi/
808 Merxia /ˈmɝ.ksi.ə/
545 Messalina /ˌmɛ.sə.ˈlai.nə/
792 Metcalfia
9 Metis /ˈmi.tɪs/ Greek Μήτις
878 Mildred /ˈmɪɫ.dɹɛd/
93 Minerva /mɪ.ˈnɝ.və/
594 Mireille /mi.ˈɹei/
102 Miriam /ˈmi.ɹi.əm/
569 Misa
57 Mnemosyne /nə.ˈmɑ.sɪ.ni/ Greek Μνημοσύνη
733 Mocia
370 Modestia /mo.ˈdɛs.ti.ə/
766 Moguntia
638 Moira /ˈmi.ɹə/ Greek Μοίρα
428 Monachia
833 Monica /ˈmɑ.nɪ.kə/
535 Montague /ˈmɑn.tə.ɡju/
797 Montana /mɑn.ˈtæ.nə/
782 Montefiore /ˌmɑn.tə.ˈfjɔ.ɹi/
947 Monterosa
787 Moskva /məsk.ˈva/
993 Moultona
941 Murray /ˈmɝ.i/
600 Musa
966 Muschi
381 Myrrha /ˈmɪ.ɹə/ Greek Μύρρα

N

845 Naëma /ˈnai.mə/
559 Nanon
853 Nansenia
534 Nassovia
448 Natalie /ˈnæ.tə.li/
811 Nauheima
192 Nausikaa /nɔ.ˈsɪ.ke.ə/ Greek Ναυσικάα
903 Nealley
51 Nemausa /nɛ.ˈmɔ.zə/
128 Nemesis /ˈnɛ.mɛ.sɪs/ Greek Νέμεσις
289 Nenetta
431 Nephele /ˈnɛ.fə.li/ Greek Νεφέλη
287 Nephthys /ˈnɛf.θɪs/
601 Nerthus /ˈnɝ.θəs/
659 Nestor /ˈnɛ.stɔɹ/ Greek Νέστωρ
855 Newcombia
662 Newtonia /nu.ˈto.ni.ə/
843 Nicolaia /ˌni.ko.ˈlai.ə/
307 Nike /ˈnai.ki/ Greek Νίκη
779 Nina /ˈni.nə/
357 Ninina
71 Niobe /ˈnai.ə.bi/ Greek Νιόβη'
727 Nipponia
703 Noëmi /ˈno.ə.mi/
473 Nolli
783 Nora /ˈnɔ.ɹə/
555 Norma /ˈnɔɹ.mə/
626 Notburga
150 Nuwa
875 Nymphe /ˈnɪm.fi/ Greek Νύμφη
44 Nysa /ˈnai.sə/

O

224 Oceana /ˌo.ʃi.ˈa.nə/
475 Ocllo /ˈɑk.jo/
598 Octavia /ɑk.ˈtei.vi.ə/
215 Oenone /i.ˈno.ni/ Greek Οινώνη
439 Ohio /o.ˈhai.o/
304 Olga /ˈɔɫ.ɡə/
835 Olivia /o.ˈlɪ.vi.ə/
582 Olympia /o.ˈlɪm.pi.ə/ Greek Όλυμπος
171 Ophelia /o.ˈfi.li.ə/
255 Oppavia
701 Oriola
350 Ornamenta
551 Ortrud
750 Oskar /ˈɑs.kɝ/
343 Ostara
913 Otila
670 Ottegebe
994 Otthild
401 Ottilia

P

363 Padua /ˈpæ.dju.ə/ Paduan
953 Painleva
415 Palatia /pə.ˈlei.ʃə/ Palatian /pə.ˈlei.ʃɪn/
49 Pales /ˈpei.liz/
914 Palisana
2 Pallas /ˈpæ.ləs/ Greek Πάλλας Palladian /pə.ˈlei.di.ɪn/
372 Palma /ˈpal.mə/
539 Pamina
55 Pandora /pæn.ˈdɔ.ɹə/ Greek Πανδώρα
70 Panopaea /ˌpæ.nə.ˈpi.ə/?
471 Papagena
347 Pariana
11 Parthenope /paɹ.ˈθɛ.nə.pi/ Greek Παρθενόπη Parthenopian, Parthenopean /ˌpaɹ.θɛ.ˈno.pi.ɪn/, /ˌpaɹ.θɛ.nə.ˈpi.ɪn/
888 Parysatis
451 Patientia /pei.ˈʃɛn.ʦi.ə/?
436 Patricia /pə.ˈtɹɪ.ʃə/ Patrician /pə.ˈtɹɪ.ʃɪn/
617 Patroclus /pə.ˈtɹo.kləs/ Greek Πάτροκλος Patroclean /ˌpæ.tɹə.ˈkli.ɪn/
278 Paulina /pɔ.ˈli.nə/ Paulinian /pɔ.ˈlɪ.ni.ɪn/
537 Pauly /ˈpɔ.li/ Paulian? /ˈpɔ.li.ɪn/
679 Pax /pæks/
118 Peitho /ˈpai.θo/ Greek Πειθώ
201 Penelope /pɛ.ˈnɛ.lə.pi/ Greek Πηνελόπη Penelopean /ˌpɛ.nɛ.lə.ˈpi.ɪn/
271 Penthesilea /ˌpɛn.θɛ.sɪ.ˈli.ə/ Greek Πενθεσίλεια
554 Peraga
399 Persephone /pɝ.ˈsɛ.fə.ni/ Greek Περσεφόνη
975 Perseverantia
482 Petrina
830 Petropolitana
968 Petunia /pɛ.ˈt(j)u.ni.ə/
174 Phaedra /ˈfi.dɹə/ Greek Φαίδρα
322 Phaeo /ˈfi.o/
296 Phaëtusa /ˌfei.ə.ˈθu.sə/
274 Philagoria /ˌfɪ.lə.ˈɡɔ.ɹi.ə/?
280 Philia /ˈfɪ.li.ə/
977 Philippa /fɪ.ˈlɪ.pə/
631 Philippina /ˌfɪ.lɪ.ˈpi.nə/
196 Philomela /ˌfɪ.lə.ˈmi.lə/ Greek Φιλομήλα
227 Philosophia /ˌfɪ.lə.ˈsɑ.fi.ə/
25 Phocaea /fo.ˈsi.ə/
443 Photographica /ˌfo.tə.ˈɡɹæ.fɪ.kə/
189 Phthia /ˈθai.ə/ Greek Φθία
556 Phyllis /ˈfɪ.lɪs/
614 Pia /ˈpi.ə/
1000 Piazzia
803 Picka
784 Pickeringia
312 Pierretta /ˌpi.ə.ˈɹɛ.tə/?
648 Pippa /ˈpɪ.pə/
484 Pittsburghia /pɪʦ.ˈbɝ.ɡi.ə/ Pittsburghian /pɪʦ.ˈbɝ.ɡi.ɪn/
946 Poësia /po.ˈɛ.zi.ə/?
142 Polana
33 Polyhymnia /ˌpɑ.li.ˈhɪm.ni.ə/
595 Polyxena /pɔ.ˈlɪ.ksɛ.nə/ Greek Πολυξένη
308 Polyxo /pɔ.ˈlɪ.kso/ Greek Πολυξώ
32 Pomona /pɔ.ˈmo.nə/
203 Pompeja /pɑm.ˈpei.ə/? Pompejan
757 Portlandia
547 Praxedis /ˈpɹæ.ksɛ.dɪs/?
790 Pretoria /pɹɪ.ˈtɔ.ɹi.ə/ Pretorian
529 Preziosa
884 Priamus /ˈpɹai.æ.məs/? Greek Πρίαμος
970 Primula /ˈpɹɪm.ju.lə/
508 Princetonia /pɹɪns.ˈto.ni.ə/
997 Priska /ˈpɹɪs.kə/
902 Probitas /ˈpɹo.bɪ.təs/?
194 Prokne /ˈpɹɑk.ni/ Greek Πρόκνη
26 Proserpina /pɹo.ˈsɝ.pɪ.nə/
147 Protogeneia /ˌpɹo.to.ʤɛ.ˈnai.ə/ Greek Πρωτογένεια
474 Prudentia /pɹu.ˈdɛn.ʃi.ə/
261 Prymno /ˈpɹɪm.no/ Greek Πρυμνώ
16 Psyche /ˈsai.ki/ Greek Ψυχή Psychean /sai.ˈki.ɪn/
762 Pulcova
632 Pyrrha /ˈpɪ.ɹə/ Greek Πύρρα
432 Pythia /ˈpɪ.θi.ə/ Greek Πυθία Pythian /ˈpɪ.θi.ɪn/

Q

755 Quintilla /kwɪn.ˈtɪ.lə/

R

674 Rachele /ɹa.ˈkɛ.lei/
708 Raphaela /ˌɹæ.fei.ˈɛ.lə/ Raphaelian /ˌɹæ.fei.ˈɛ.li.ɪn/
927 Ratisbona
572 Rebekka /ɹə.ˈbɛ.kə/
573 Recha /ˈɹɛ.kə/
285 Regina /ɹɛ.ˈʤai.nə/
574 Reginhild
575 Renate
906 Repsolda
528 Rezia /ˈɹɛ.ʦi.ə/
577 Rhea /ˈɹi.ə/ Greek Ρεία Rhean /ˈɹi.ɪn/
907 Rhoda /ˈɹo.də/ Greek Ρόδη Rhodian /ˈɹo.di.ɪn/
437 Rhodia /ɹo.ˈdai.ə/ Greek Ρόδεια
166 Rhodope /ˈɹɑ.də.pi/ Greek Ροδόπη
879 Ricarda /ɹi.ˈkaɹ.də/ Ricardian /ɹɪ.ˈkaɹ.di.ɪn/
335 Roberta /ɹə.ˈbɝ.tə/ Robertian /ɹə.ˈbɝ.ti.ɪn/
904 Rockefellia /ˌɹɑ.kə.ˈfɛ.li.ə/ Rockefellian /ˌɹɑ.kə.ˈfɛ.li.ɪn/
920 Rogeria Rogerian
472 Roma /ˈɹo.mə/ Latin Rōma Roman /ˈɹo.mɪn/
942 Romilda
223 Rosa /ˈɹo.zə/
314 Rosalia /ɹo.ˈzei.li.ə/?
900 Rosalinde /ˈɹɑ.zə.lɪnd/
540 Rosamunde /ˈɹɑ.zə.mənd/?
985 Rosina /ɹo.ˈzi.nə/
615 Roswitha /ɹoz.ˈvi.tə/
874 Rotraut
317 Roxane /ɹɑ.ˈksæn/
353 Ruperto-Carola
232 Russia /ˈɹʌ.ʃə/
798 Ruth /ɹuθ/

S

665 Sabine /ˈsei.bain/ Latin Sabīnus Sabinian /sə.ˈbɪ.ni.ɪn/
562 Salome /sə.ˈlo.mi/
275 Sapientia /ˌsei.pi.ˈɛn.ʃə/
80 Sappho /ˈsæ.fo/ Greek Σαπφώ
533 Sara /ˈsɛ.ɹə/
796 Sarita /sə.ˈɹi.tə/?
461 Saskia /ˈsæs.ki.ə/
460 Scania /ˈskei.ni.ə/ Scanian /ˈskei.ni.ɪn/
643 Scheherezade /ʃɛ.ˈhɛ.rə.zad/
596 Scheila /ˈʃi.lə/
922 Schlutia
837 Schwarzschilda
989 Schwassmannia
876 Scott /skɑt/ Scottian? /ˈsko.ʃɪn/
155 Scylla /ˈsɪ.lə/ Greek Σκύλλη
892 Seeligeria
580 Selene /sɛ.ˈli.ni/ Greek Σελήνη Selenian /sɛ.ˈli.ni.ɪn/
500 Selinur
86 Semele /ˈsɛ.mɛ.li/ Greek Σεμέλη
584 Semiramis /sɛ.ˈmi.ɹə.mɪs/ Greek Σεμίραμις
550 Senta /ˈsɛn.tə/
483 Seppina
838 Seraphina /ˌsɛ.ɹə.ˈfi.nə/
168 Sibylla /sɪ.ˈbɪ.lə/ Greek Σιβύλλη Sibyllian /sɪ.ˈbɪ.li.ɪn/
579 Sidonia /sai.ˈdo.ni.ə/ Sidonian /sai.ˈdo.ni.ɪn/
386 Siegena /si.ˈɡɛ.nə/ Siegenian /si.ˈɡɛ.ni.ɪn/
552 Sigelinde
459 Signe /ˈsɪɡ.ni/
502 Sigune
257 Silesia /sɪ.ˈli.ʒə/ or /sai.ˈli.ʃi.ə/ Silesian /sɪ.ˈli.ʒɪn/ or /sai.ˈli.ʃɪn/
748 Simeïsa
332 Siri /ˈsi.ɹi/
116 Sirona /sɪ.ˈɹo.nə/?
823 Sisigambis
244 Sita /ˈsi.tə/
140 Siwa /ˈsi.və/
251 Sophia /so.ˈfi.ə/ Sophian /so.ˈfi.ɪn/
134 Sophrosyne /so.ˈfɹɑ.zə.ni/ Greek Σωφροσύνη
731 Sorga
896 Sphinx /sfiŋks/ Greek Σφίγξ Sphinxian /ˈsfiŋ.ksi.ɪn/
831 Stateira
707 Steïna
220 Stephania /stɛ.ˈfei.ni.ə/ Stephanian /stɛ.ˈfei.ni.ɪn/
566 Stereoskopia /ˌstɛ.ɹi.o.ˈsko.pi.ə/
995 Sternberga
768 Struveana
964 Subamara /su.bə.ˈma.ɹə/
417 Suevia /ˈswi.vi.ə/ Latin Suēvus Suevian /ˈswi.vi.ɪn/
752 Sulamitis
563 Suleika /su.ˈlai.kə/
542 Susanna /su.ˈzæ.nə/
933 Susi /ˈsu.zi/
329 Svea
992 Swasey /ˈswei.zi/
882 Swetlana /svɛt.ˈla.nə/
519 Sylvania /sɪl.ˈvei.ni.ə/ Sylvanian /sɪl.ˈvei.ni.ɪn/
87 Sylvia /ˈsɪl.vi.ə/ Sylvian /ˈsɪl.vi.ɪn/

T

721 Tabora
326 Tamara /ˈtæ.mə.ɹə/
772 Tanete
825 Tanina
769 Tatjana /ta.ˈtja.nə/
581 Tauntonia /tɔn.ˈto.ni.ə/
512 Taurinensis /ˌtɔ.ɹɪ.ˈnɛn.sɪs/
814 Tauris /ˈtɔ.ɹɪs/
453 Tea
604 Tekmessa /tɛk.ˈmɛ.sə/ Greek Τέκμησσα
345 Tercidina
478 Tergeste /tɝ.ˈʤɛs.ti/ Tergestian /tɝ.ˈʤɛs.ti.ɪn/
81 Terpsichore /tɝ.ˈpsɪ.kɔ.ɹi/ Greek Τερψιχόρα Terpsichorean /tɝ.ˌpsɪ.kɔ.ˈɹi.ɪn/ or /ˌtɝ.psɪ.ˈkɔ.ɹi.ɪn/
23 Thalia /θə.ˈlai.ə/ Greek Θάλεια Thalian /θə.ˈlai.ə/ or /ˈθei.li.ɪn/
586 Thekla /ˈθɛk.lə/
24 Themis /ˈθi.mɪs/ Greek Θέμις Themistian /θɪ.ˈmɪs.ti.ɪn/
778 Theobalda
440 Theodora /ˌθi.ə.ˈdɔ.ɹə/
295 Theresia
17 Thetis /ˈθi.tɪs/ or /ˈθɛ.tɪs/ Greek Θέτις Thetian /ˈθi.ʃɪn/
405 Thia /ˈθai.ə/ Greek Θεία Thian /ˈθai.ɪn/
88 Thisbe /ˈθɪz.bi/ Greek Θίσβη
299 Thora /ˈθɔ.ɹə/
279 Thule /ˈθu.li/ Greek Θούλη, Θύλη Thulean /ˈθu.li.ɪn/
934 Thüringia /θʊ.ˈɹɪn.ʤi.ə/ Thüringian /θʊ.ˈɹɪn.ʤi.ɪn/
219 Thusnelda
115 Thyra /ˈθai.ɹə/?
753 Tiflis /ˈtɪf.lɪs/
603 Timandra /tɪ.ˈmæn.dɹə/ Greek Τιμάνδρα
687 Tinette
267 Tirza /ˈtɝ.zə/
466 Tisiphone /tɪ.ˈsɪ.fə.ni/ Greek Τεισιφόνη
593 Titania /tai.ˈtei.ni.ə/
732 Tjilaki /ʧi.ˈla.ki/
498 Tokio /ˈto.ki.o/
138 Tolosa /tɔ.ˈlo.zə/ Latin Tolōsa Tolosan /tɔ.ˈlo.zn̩/
590 Tomyris /to.ˈmai.ɹɪs/
924 Toni /ˈto.ni/
715 Transvaalia /tɹanz.ˈvaː.li.ə/ Transvaalian /tɹanz.ˈvaː.li.ɪn/
619 Triberga
530 Turandot /ˈtʊ.ɹən.dɑt/
258 Tyche /ˈtai.ki/ Greek Τύχη Tychean? /tai.ˈki.ɪn/

U

909 Ulla
885 Ulrike
714 Ulula /ˈʌl.ju.lə/
160 Una /ˈju.nə/
92 Undina /ən.ˈdi.nə/
306 Unitas /ju.ˈnai.təs/
905 Universitas /ˌju.nɪ.ˈvɝ.sɪ.təs/?
30 Urania /ju.ˈɹei.ni.ə/ Greek Ουρανίη Uranian /ju.ˈɹei.ni.ɪn/
167 Urda /ˈʊɹ.də/?
501 Urhixidur
860 Ursina /ɝ.ˈsai.nə/ Ursinian /ɝ.ˈsɪ.ni.ɪn/
375 Ursula /ˈɝ.s(j)u.lə/
634 Ute /jut/

V

131 Vala vaa'-lə
839 Valborg
262 Valda
447 Valentine /ˈvæ.lɪn.tain/ Valentinian /ˌvæ.lɪn.ˈtɪ.ni.ɪn/
611 Valeria /və.ˈli.ɹi.ə/ Valerian /və.ˈli.ɹi.ɪn/
610 Valeska
240 Vanadis /ˈvæ.nə.dɪs/
416 Vaticana /ˌvæ.tɪ.ˈkæ.nə/
126 Velleda
487 Venetia /vɛ.ˈni.ʃə/ Venetian /vɛ.ˈni.ʃɪn/
499 Venusia /vɛ.ˈɲu.ʃə/
245 Vera /ˈvi.ɹə/
490 Veritas /ˈvɛ.ɹɪ.təs/?
612 Veronika /və.ˈɹɑ.nɪ.kə/
4 Vesta /ˈvɛs.tə/ Latin Vesta Vestian /ˈvɛs.ti.ɪn/
144 Vibilia
12 Victoria /vɪk.ˈtɔ.ɹi.ə/ Victorian /vɪk.ˈtɔ.ɹi.ɪn/
397 Vienna /vi.ˈɛ.nə/
366 Vincentina /ˌvɪn.sɛn.ˈti.nə/ Vincentinian /ˌvɪn.sɛn.ˈtɪ.ni.ɪn/
231 Vindobona
759 Vinifera /vai.ˈnɪ.fə.ɹə/
557 Violetta
50 Virginia /vɝ.ˈʤɪ.ni.ə/ Virginian /vɝ.ˈʤɪ.ni.ɪn/
494 Virtus /ˈvɝ.təs/?
635 Vundtia /ˈvun.ti.ə/

W

877 Walküre /ˈvæl.ki.ri/ (German, /ˈval.ky.ʀɜ/) Walkürean /væl.ˈki.ɹi.ɪn/
987 Wallia
256 Walpurga /wal.ˈpɝ.ɡə/
890 Waltraut /ˈval.tɹæɔt/
886 Washingtonia /ˌwa.ʃiŋ.ˈto.ni.ə/ Washingtonian /ˌwa.ʃiŋ.ˈto.ni.ɪn/
729 Watsonia /wat.ˈso.ni.ə/ Watsonian /wat.ˈso.ni.ɪn/
621 Werdandi /vɛɹ.ˈdæn.di/
226 Weringia
930 Westphalia /wɛst.ˈfei.li.ə/ Westphalian /wɛst.ˈfei.li.ɪn/
931 Whittemora
392 Wilhelmina /ˌwɪ.lə.ˈmi.nə/ Wilhelminian /ˌwɪ.lə.ˈmɪ.ni.ɪn/
747 Winchester /ˈwɪn.ʧɛs.tɝ/ Winchestrian /wɪn.ˈʧɛs.tɹi.ɪn/
717 Wisibada
852 Wladilena /ˌvlæ.dɪ.ˈlɛ.nə/
827 Wolfiana
690 Wratislavia /ˌvɹa.tɪ.ˈsla.vi.ə/

X

411 Xanthe /ˈzæn.θi/ Greek Ξάνθη Xanthian /ˈzæn.θi.ɪn/
156 Xanthippe /zæn.ˈtɪ.pi/ Greek Ξανθίππη
625 Xenia /ˈzi.ni.ə/

Y

990 Yerkes /jɝks/
351 Yrsa

Z

999 Zachia
421 Zähringia
851 Zeissia /ˈzai.si.ə/ Zeissian /ˈzai.si.ɪn/
169 Zelia
633 Zelima
654 Zelinda
840 Zenobia /zɛ.ˈno.bi.ə/
693 Zerbinetta
531 Zerlina
438 Zeuxo /ˈzu.kso/ Greek Ζευξώ Zeuxian? /ˈzu.ksi.ɪn/
689 Zita /ˈzi.tə/
865 Zubaida /zu.ˈbai.də/?
785 Zwetana

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.